Almanya Kültürel Konferans Sportif Etkinlik Vizesi

Almanya Kültürel Konferans Sportif Etkinlik Vizesi

Almanya Kültürel Konferans ve Sportif Etkinlik vizesi, Almanya’da yapılacak olan kültürel, sanatsal veya sportif organizasyonlara katılım amacıyla başvurulması gereken vize türüdür. Almanya schengen vizesi grubuna dahil olan bu vize tipi için Türkiye Cumhuriyeti umuma mahsus bordo pasaport sahipleri Almanya vizesi başvurusunda bulunmak zorundadırlar.

Almanya Kültürel Vizesi için 90 günü geçmeyen organizasyonlara katılım amacı güden Yeşil pasaport, Gri pasaport ve Siyah pasaport hamili vatandaşlar Almanya schengen vizesinden muaftırlar. Bu tarz pasaportlara sahip Türk vatandaşlarının Almanya’da ve diğer schengen ülkelerinde 1 yıl içerisinde kalış hakları 180 gündür. Fakat her 3 ayda bir schengen bölgesinin dışına çıkarak 90 gün beklemeleri gerekmektedir.

Almanya konsolosluğu, Almanya Kültürel vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarından seyahat amacını açık ve net olarak belirten evrakların eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesini istemektedir. Vize başvuru evraklarının asılları ile birlikte davetiye belgesinin fotokopisi ile Almanya konsolosluğu vize başvuru işlemlerinin seyahat tarihinden önce hazırlanması ve işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Almanya’ya seyahat etmekte olan kişinin yanında gelecek olan aile bireyleri varsa (çocukları, eşi, arkadaşı vb.) her biri adına da ayrıca belgeleri imzalaması ve kanıtlaması gerekir. Aynı zamanda seyahatin nasıl karşılanacağı bilgileri de yer almalıdır. Daktilo kullanımı ya da elle büyük harflerin kullanımı ile yazılacak olan bilgilerin hem eksiksiz hem de gerçek bilgilerden oluşması beklenir. Başvuru sahibi her belgeyi mutlaka imzalamalıdır. İmza içermeyen belgeler geçerli de sayılmaz.

Almanya Kültürel Sportif Etkinlik Vizesi Hakkında Detaylı Bilgiler

Almanya kültürel sportif etkinlik vizesi başvurusu için kullanılacak olan pasaportların, başvuru tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli olması şartı ile birlikte, işlemlerin not edilebilmesi için en az iki sayfasının da boş kalması gerekmektedir. Pasaportun 2. ve 3. sayfası ile birlikte, geçerlilik zamanının not edildiği sayfa ve 60. Sayfasına ait fotokopileri, resimli sayfanın da bir adet fotokopisi diğer belgelerle birlikte mutlaka sunulmalıdır. Geçerliliği sona eren diğer eski pasaportların da Almanya vize başvuruları için fotokopileri ile gönderilmesi gerekir.
-İki adet biyometrik fotoğraf da gerekmektedir. Fotoğraflarda rötuş olmamalı, başörtülü fotoğrafların kabul edilmeyeceği bilinmelidir.
-Başvuruyu yapan kişiye ait görünen ve son üç ayın hesap hareketlerini de içeren banka dökümü ile birlikte, düzenli gelirin gösterildiği resmi maaş bordrosu da diğer başvuru belgeleri arasında yer almalıdır.

Kültürel ve Sportif Etkinlik Amaçlı Almanya Vizesi ve Gerekli Belgeler

 •  Uçak ve diğer rezervasyon bilgilerine dair bilet ve benzeri belgelerin detayları
 • Almanya’da konaklamanın nasıl gerçekleştirileceğini kanıtlayan belgeler
 • Seyahat masraflarının kim tarafından ve ne şekilde karşılanacağını kanıtlayan tüm belgeler: örneğin: son üç aya ait olan hesap hareketlerinin yer aldığı banka hesap dökümü ile birlikte düzenli gelirin gösterildiği resmi belgeler: maaş bordrosu ve diğer belgeler.
 • Aşağıda yer alan belgeler içerisinden, Almanya seyahatinin amacına uygun olanların tümü kanıtlanmış hali ile sunulmalıdır: Kültürel etkinlikler ya da konferanslara yapılacak katılımlar amacıyla:
 • Etkinliği düzenleyecek olan firma ya da hizmet sağlayıcı organizasyon tarafından gönderilmiş olan resmi davetiye ya da kültürel hizmetin sağlayıcısı tarafından imzalanmış bir sözleşme ile birlikte mevcut eser dalına gönderilen davetiyeler.

Almanya’da gerçekleşecek spor etkinlikleri amacıyla:

 • Adı geçen spor kulübü ya da spor federasyonunun bizzat göndermiş olduğu ve spor etkinliğine olan katılımı kanıtlamaya yeterli olan davetiyeler ya da akreditasyon belgeleri.
 • Almanya seyahatine gönderilecek olan kişinin bağlı olduğu spor kulübü ya da spor federasyondan alınmış olan resmi sporcu lisansına ait belgeler.
  Almanya kültürel sportif etkinlik vizesi başvurusu sahibi olan kişi çalışan ya da şirket sahibi ise:
 • Bağlı görüldüğü şirketin resmi olarak ticaret odasındaki mevcut kaydı ile birlikte ticaret sicil gazetesinin bir adet kopyası.
 • Şirkete ait olan vergi levhasına ait belgeler

Başvuru Sahibinin Özel Durumuna Göre Gereken Belgeler

Başvuruyu yapan bireyin kişisel durumuna dair aşağıda belirtilen belgeler, ait olduğu kategoride yer alan başvuru sahipleri tarafından temin ve teslim edilecektir:

Başvuruyu yapan kişi çalışan ise:

 • İşvereninin hazırlamış olduğu mektup ya da izin onayını kanıtlayan imzalı belge.
 • SGK (sosyal güvenlik) işe girişini gösteren belge ve SGK’dan alınan hizmet dökümü (barkodlu).

Başvuruyu yapan kişi çiftçi ise:

 • Ziraat Odası tarafından resmi olarak verilmiş ve imzalanmış çiftçi belgesinin kopyası
 • Başvuruyu yapan kişi şirket çalışanı ya da özel şirketin sahibi ise:
 • Ait olduğu şirketin resmi olarak ticaret odasındaki mevcut kaydının belgesi ve ticaret sicil gazetesinin bir adet fotokopisi.
 • Vergi levhası.

Başvuruyu yapan kişi emekli ise:

 • Çalışmış olduğu şirketin resmi olarak ticaret odasındaki mevcut kaydı ve ticaret sicil gazetesinin bir adet fotokopisi.
 • Emekliliğini gösteren bir adet imzalı belge.

Başvuruyu yapan kişi öğrenci ise:

 • Güncel şekilde alınmış, kurum tarafından imzalanmış bir adet Öğrenci Belgesi.
 • Almanya kültürel sportif vize başvurusu yapan kişi eğer 18 yaşın altında ise ve ailesi ile birlikte ya da yalnız şekilde seyahat edecekse;
 • Ebeveyninden alınacak ve aynı zamanda noter tarafından onaylanacak bir adet imzalı muvafakatname (eğer seyahat eden kişinin ebeveyni evli değilse, bu şart geçerli olmaz.)

Schengen Vizesi Belgeleri

 • Uçak ve diğer rezervasyon bilgilerini kanıtlayan belgeler ve fotokopileri
 • Seyahat masraflarının kim tarafından ve ne şekilde karşılanacağına dair belgeler yer almalıdır. Maaş bordrosu ve son üç aya ait olan kişisel banka hesabı bilgileri.
 • Kalınacak süre içerisinde konaklamanın ne şekilde halledileceğini kanıtlayan belgeler

Aşağıda belirtilmiş olan amaçlara göre gönderilmesi gereken belgeler ise şöyledir;

 • Öğrenim amacıyla gidenlerden ulusal yönetmeliğe uygun şekilde hazırlanan teminat ya da davetiye belgesi.
 • Avrupa Birliği’nin öğrenim, eğitim ya da araştırma programları için katılım sağlamak amacıyla gönderilecek davet mektuplarının aslı.
 • Vize başvurusunu gerçekleştiren kişinin katılacağı etkinliğe dair katılım belgeleri ve diğer detaylar.
 • Almanya Vizesine Dair Temel Bilgiler
 • Almanya kültürel sportif etkinlik vizesi başvuruları, seyahat tarihinden en az 3 hafta öncesi başlatılmış olmalıdır. Vize kabulüne göre ülke içerisinde sağlanacak herhangi bir ek hak olmaz.
 • Bu vize için sonuçlandırma işlemleri adına yaklaşık 5 ile 10 iş günü beklenmesi önerilir. Almanya ve
 • Türkiye resmi tatillerine göre hesaplama yapılmalı, ek belge talebine karşı sürede uzamalar olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bu vize ile ancak gezi ve kültürel faaliyetlere katılım sağlanabilir. Kültürel vize ile birlikte Almanya içerisinde oturum izni elde edilmez.
 • Tüm belgelerin orijinalleri imzalanmış şekilde getirilmeli, gerekli görülen tüm belgeler Türkçe ile birlikte Almanca diline de çevrilmelidir.
 • Hem ziyaretin sebebi hem de dönüş bilgileri imzalı şekilde açıklanmalıdır. Seyahat edecek olan kişi öğrenci ya da ev hanımı ise, sponsoru tarafından bu belgeler hazırlanabilir.
 • Her sene mevcut belgeler haricinde, konsolosluğun ek belgeler talep etme hakkı bulunur.
  Yanlış ya da eksik bir belge olması durumunda, konsolosluk vize başvurusunu reddedebilir.

Almanya Konsolosluğu Vize Süreci

Almanya Konsolosluğu, gerekli gördüğü takdirde bu vizenin başvurusunda bulunan kişiler ile mülakat düzenleyebilir. Mülakat tarih ve saatlerine uyum sağlanmalıdır. Aynı zamanda vize için gereken ödemelerin de zamanında yapılması, vize başvurusu açısından zorunludur. Bu tür aksaklıklar vize başvurusunun direkt reddedilmesine dahi neden olabilir. Başvuru için gerekli olan belgeler belirlenen sırası ile birlikte teslim edilmelidir. Belgeler arasında bilgi açısından bir uyumsuzluk tespit edildiğinde, başvuru süreci de aksar. Kültürel ve sportif amaçlarla yapılan vize başvuruları, genellikle diğer vize türlerine göre daha azdır.