Almanya Yatırımcı Vizesi

Almanya Yatırımcı Vizesi

Almanya Yatırımcı Vizesi, 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ve devam eden süreç içerisinde Avrupa Birliği ülkelerinde iş kurmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına oturum izni sağlayan Almanya Ulusal vizesidir. Almanya- Türkiye arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek ve genişletmek maksadıyla serbest dolaşım sağlanmasına olanak sağlayan Almanya yatırımcı vizesi ile Almanya oturum izni alınabilmektedir.

Bilindiği üzere Almanya Avrupa’nın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerinin başında gelmektedir. Almanya ekonomisi özellikle mekanik bilimlerdeki ilerlemenin bir sonucu olarak gelişen mühendislik bilimleri doğrultusundaki üretimleriyle Avrupa ve dünya ekonomisine yön vermektedir.
Alman ekonomisi dünyada meydana gelen çeşitli dönemlerdeki ekonomik krizlere rağmen sürekli bir büyüme sağlamaktadır. Bu tarafıyla yatırımcıların ilgisini çeken ekonomik cazibe merkezi oluşturmuştur. Aynı zamanda yatırımcılarına global bir açılım sağlamak kaydıyla ekonomik faaliyetlerin temelli ve sağlam bir şekilde ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

Federal Almanya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında uzun yıllardır ekonomik ilişkiler devam etmektedir. İki ülke arasında ticareti geliştirmek maksadıyla atılan adımlar içerisinde en önemli husus; 2012 yılında yapılan mutabakatla Almanya’da yatırım yaparak oturum izni almak, 250 milyon Euro tutarında ve en az 5 çalışan olması şartıyla, oturum vizesi alma önündeki engeller kaldırılmıştır.

Almanya’da şirket kurmak ve buna bağlı olarak Alman oturumu almak beraberinde uygulanması gereken bir dizi prosedürler barındırmaktadır. Kurulacak olan şirket Avrupa Birliği standartlarına uygun olmalıdır. Yatırım yapacağınız miktar, giriş yapmak istediğiniz ticari sektörün gerekliliklerine uygun olmalıdır. Gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi sonucu Almanya oturum hakkı elde edilmektedir.

Almanya oturumu edinmenizin en faydalı taraflarından biri, Tüm AB ülkeleri içerisinde vizesiz olarak seyahat edebilme rahatlığı olacaktır. Ayrıca aile bireylerinizde sizin elde ettiğiniz oturum hakkı dolayışla aile birleşimi vizesine başvuruda bulunabilmektedirler.

Almanya yatırımcı vizesi zaman zaman Almanya çalışma vizesi ile karıştırılmaktadır. Almanya’da bir şirkette çalışmak üzere yatırımcı vizesine başvuruda bulunamazsınız. Almanya çalışma vizesi için gereken belgeler ise Almanya yatırımcı vizesi için gereken belgeler ile farklılık göstermektedir.

Almanya Yatırımcı Vizesi ile Oturum İzni Almak

Almanya’da yatırım yaparak oturum izni başvurusunda bulunmak için bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Almanya yatırımcı vizesi Almanya konsolosluğuna sunulacak reel iş planını, gerekli sermayesi bulunan bir şirket değerini barındırmalıdır. Kuracağınız işin faaliyet alanına uygunluk gösteren mesleki yeterliliklerinizi de kanıt olarak belirtmeniz gerekmektedir. Belirlediğiniz sektöre yapacağınız yatırım miktarı, Almanya’da ek bir işte çalışma gereksinimi duymadan sizin ve ailenizin masraflarını karşılayabilecek düzeyde bir tutar olmalıdır. Yatırım miktarı aynı zamanda şirketi kurmak ve şirket için gerekli her türlü maliyeti karşılayabilmelidir.

Avrupa birliği serbest dolaşım oturum izni almanızı sağlayacak Almanya yatırımcı vizesi için iş planı sunulması gerekecektir. Sunulacak iş planı kısa, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmaların içeriğini detaylı bir şekilde belirtmelidir. Yapacağınız yatırımın AB kriterlerine uygun bazı özelliklerinin de bulunması gerekecektir.

Almanya yatırımcı vizesi için yapacağınız yatırım faaliyet alanına göre bölgesel ve ülke bağlamında bazı ekonomik ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde olmalıdır. Almanya’da yatırım yapmak, Sizin için ideal şartlar sağlamakla birlikte Alman ekonomisi için de değer sağlayan bir nitelikte olması beklenmektedir.

Almanya Yatırımcı Vizesi Gerekli Şartlar

Almanya yatırım vizesi başvurularında gerekli şartlara uygun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yatırımcının sermaye kapasitesini, kuracağı şirketi, mali ve idari planını, ticari planını, tahmini ekonomik gelir ve zararları kapsayacak detaylı bir sunum hazırlanması gerekmektedir. Bütün bu işlemlerin Alman yasalarına uygunluğu hakkında Alman ticaret odalarından görüş ve fikir alınabilmektedir.
Bu bilgiler ışığında Almanya’da kurulacak şirketin tipi Limitet şirket (Gesellschaft mit beschränkter Haftung- GmbH), Anonim şirket (Aktiengesellschaft -AG), komandit Şirket (Kommanditgesellschaft- KG) ve Adi şirket (Gesellschaft bürgerlichen Rechts-GbR) olabilmektedir.

Ayrıca hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren şirketler veya E-ticaret sistemleri vasıtasıyla ticari faaliyet gösteren şirketler de kurulabilmektedir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi şirketin Alman yasalarına uygun olması ve Almanya ekonomisine ek katkı yapması bu şartların yerine getirilmesinde ön plandadır. Burada söz edilen şirketlerin açılımına ilişkin yasal düzenlemeler şirketin şekline göre farklılık arz etmektedir.
Almanya Yatırımcı Vizesi ile Almanya’da Şirket Kurulumu işlemleri noterden vekaletname düzenlenerek üçüncü kişiler veya danışmanlık hizmeti veren firmalar tarafından da yürütülebilmektedir.

Türkiye’de mevcut firmanızı Almanya’ya taşımanız, yatırımcı vizesi programı ile mümkün olmaktadır. Yatırımcı vizesi için yapılan başvurular yeni firma kuracak kişilerin yanında mevcut şirketini Almanya’ya taşımak isteyen kişileri de kapsamaktadır. Şirketinize bağlı olarak yeni bir şubeyi Almanya’da açabilirsiniz. Bu bahsi geçen şartlara uygun olarak yapılacak başvurular herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. Alman ekonomisine katkı sağlayabilecek doğru bir iş planınız olması gerekmektedir.
Almanya yatırımcı vizesi ile oturum izni alınması ile Avrupa Birliği sınırları içinde de çalışma ve iş kurma, firmayı taşıma veya firma şubesi açma fırsatı da sunmaktadır. Almanya yatırım vizesinin yatırımcılara sağladığı kolaylıklardan biri de ülkede oturma izni hakkınız olmasına rağmen Almanya’da sürekli olarak ikamet etme zorunluluğu bulunmamaktadır.